Apple Store
Android

CƠ HỘI NGHỀ NHIỆP

Chúng tôi đang tìm kiếm đồng đội!

Chúng tôi đang không ngừng tìm kiếm những tài năng với năng lực vượt trội để mở rộng hoạt động và thị trường kinh doanh.

 

Nếu bạn có cùng đam mê hỗ trợ các nhà thuốc tư nhân có thể tiếp cận với những giải pháp kỹ thuật số đột phá, hãy đồng hành cùng chúng tôi!

60+

Clients

15,000+

Pharmacies

22

Markets

Ho chi Minh City, Vietnam

Ho chi Minh City, Vietnam

Ho chi Minh City, Vietnam

Ho chi Minh City, Vietnam

JOB

CATEGORY

LOCATION

You didn’t find the job offer matching your skills? Write to us at careers@pharmapoc.com