Apple Store
Android

Dược sĩ đóng vai trò “nút thắt” chính trong cả hai góc độ:
  • Dưới góc độ y tế cộng đồng, đảm bảo bệnh nhận có thể sự dụng thuốc an toàn và hợp lý.
  • Dưới góc độ thương mại, đảm bảo thành thành công của một sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng hoặc thiết bị y tế trước các đối thủ khác.
Chúng tôi kết nối nhà thuốc với các nhà sản xuất, phân phối, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ và hơn thế nữa, cung cấp giải pháp công nghệ kỹ thuật số cho một quy trình vận hành hoàn thiện, liên tục của chuỗi cung ứng.

Là một nhà sản xuất dược phẩm, bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng và thu hút họ mạnh mẽ hơn?

Là một nhà phân phối hay đại dược phẩm, bạn muốn đem đến một trải nghiệm công nghệ kỹ thuật số vượt trội cho khách hàng của mình và giảm đáng kể chi phí dịch vụ?

Là một nhà phân phối hay đại dược phẩm, bạn muốn đem đến một trải nghiệm công nghệ kỹ thuật số vượt trội cho khách hàng của mình và giảm đáng kể chi phí dịch vụ?

sở y tế, công nghệ tài chính, nhà thanh toán,… Doanh nghiệp của bạn khao khát được “sát sao” với các nhà thuốc tư nhân?

Vai trò của nhà thuốc: nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, chủ doanh nghiệp, người quảng bá thương hiệu.

Xem ngay!