Legal Notice

Chính sách bảo mật

OC Pharma sẽ không tiết lệ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của các công ty đối tác mà không có sự đồng thuận. Chúng tôi quan tâm việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết lập ra những phương pháp phù hợp để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn.

Main Information (Hong Kong)

Company name: POC Pharma Limited
Address: 10/F, 4 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG
Tel: +852 5931 7388

Main Information (Vietnam)

Company name: POC PHARMA VIETNAM COMPANY LIMITED
Address: Room 801 – 802, 8th Floor, No. 50, Ton That Dam Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 967 389 459
Email address: contactus@pharmapoc.com

Managing Editor

Thomas Miklavec, POC Pharma CEO

Information & contact

Phone: +84 967 389 459
Customer Support: contactus@pharmapoc.com
Commercial: suppliers@pharmapoc.com
HR: careers@pharmapoc.com