Apple Store
Android
Image Alt

THÔNG TIN PHÁP LÝ

Trụ sở chính (Hong Kong)

Tên công ty: POC Pharma Limited
Địa chỉ: 10/F, 4 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG
Sđt: +852 5931 7388

Trụ sở tại Viet Nam:

Tên công ty: POC PHARMA VIETNAM COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Room 801 – 802, 8th Floor, No. 50, Ton That Dam Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Sđt: +84 967 389 459
Email: contactus@pharmapoc.com

Quản trị viên

Thomas Miklavec, POC Pharma CEO

Sở hữu website

This website is managed by GoDaddy

Thông tin và liên lạc

Sđt: +84 967 389 459
Hỗ trợ khách hàng: contactus@pharmapoc.com
Hợp tác thương mại: suppliers@pharmapoc.com
Tuyển dụng: careers@pharmapoc.com